Hyldebo

Du er her: Hjem > Generalforsamlinger > Referat 2018
top
Page

Referat 2018

 

      2018 Forsamling

 

Download i PDF-format

Referat fra generalforsamling den 21.04.2018 kl. 10 i Odden forsamlingshus


Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Lone vælges og konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
Dagsorden er som den udsendte, da der ikke er indkommet yderligere forslag.

2. Beretning
Erik fremlagde beretningen som lægges på hjemmesiden.
Ingen kommentarer til beretningen. Beretningen godkendes.

3. Regnskab og budget
Niels fremlagde og gennemgik det udsendte regnskab og budget.
Jesper Pilekrogen 15: Opfordrer til jævnligt tilsyn og vedligeholdelse af grøften.
Erik oplyser at grøften passes så godt det kan lade sig gøre sammen med Kragøre.
Regnskab og budget godkendes uden yderligere kommentarer.

4. Indkomne forslag (ingen indkomne forslag)

5. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen
Honorar uændret i henhold til budget.

6. Godkendelse af budget og kontingent for indeværende år (uændret kr. 1.500,00).
Kontingent godkendt i henhold til budget.

7. Valg af formand
på valg: Erik Johansen (villig til genvalg) – Erik vælges.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter
Jens Blemmer (villig til genvalg) – Jens vælges.
Sanne Wittenburg, suppleant (villig til genvalg) - Sanne vælges.
Michael Jakobsen, suppleant (flyttet) - Jesper Jessen-Kampp, Hyldekrogen 2, vælges.

9. Valg af bilagskontrollanter og suppleant
Freddy Jensen (villig til genvalg) - Freddy vælges.
Henrik Basse (villig til genvalg) – Henrik vælges.

10. Evt.
Vibeke, Fyrrekrogen 2, vil gerne høre om der kommer nye sandbunker på vejene.
Erik oplyser at så snart Fibernet er færdig med deres arbejde, går vi igang med
vedligeholdelse som vi plejer, og sandbunkerne kommer igen.

Niels opfordrer til at huske at betale kontingent senest den 31.05.2018 for at undgå
udsendelse af rykkere. Kontingentet skal betales til foreningens bank konto.

Generalforsamlingen afsluttes i god ro og orden kl. 10.45.

Næste års generalforsamling bliver afholdt den 13. april 2019 kl. 10.00.
26 Parceller var repræsenteret på generalforsamlingen.

 
top
top
Menu

Login