Hyldebo

Du er her: Hjem > Generalforsamlinger > Referat 2016 ekstraord.
top
Page

Referat 2016 ekstraord.

 

 Download i PDF-format

Referat af den ekstraordinære generalforsamling 2. april 2016.

Til stede (stemmeberettigede): 55 stemmer ud af 99 mulige


1. Valg af dirigent
Carsten Parby vælges.

2. Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens love

Søren Rosing ønskede ført til protokol, at han ikke kunne godkende, at den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt samme dag som den ordinære generalforsamling.
Formanden replicerede, at det havde været gældende skik tidligere, hvor den netop fjernede passus var blevet godkendt. Hvis man ikke kunne acceptere at den ekstraordinære generalforsamling lå i forlængelse af den ordinære, så var den tidligere beslutning om ”Vedligeholdelse af foreningens kystsikring” dermed ikke godkendt.

På spørgsmålet om kystsikring frem over var svaret, at man går tilbage til den gamle aftale fra 21. maj 1982, hvor der blev indgået en aftale med strandgrundejerne, hvor disse afgav jord til en ny vej: ”Foreningen anlægger den og kystsikrer den ”i det omfang foreningens økonomi tillader””.

Dirigenten valgte at fortsætte den ekstraordinære generalforsamling og gik over til afstemning om bestyrelsens forslag.
Der var 47 stemmer for – 8 stemmer mod og ingen undlod at stemme. I alt afgivne stemmer: 55.
Da der hermed var mere end 2/3’s flertal for forslaget, blev forslaget vedtaget.

Carsten Parby afsluttede herefter den ekstraordinære generalforsamling.

 

 
top
top
Menu

Login