Hyldebo

Du er her: Hjem > Generalforsamlinger > Indkaldelse 2013
top
Page

Indkaldelse 2013

 

Grundejerforeningen Hyldebo Download indkaldelse HER
Yderby Lyng, Sjællands Odde

Hermed indkaldes til ordinær/ekstraordinær generalforsamling
lørdag den 13. april 2013 kl. 10.00 i Odden forsamlingshus.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent.
2.Oplæsning af referat fra sidste generalforsamling
3.Beretning.
4.Regnskab.
5.Indkomne forslag/bestyrelsens forslag om ændring af love.
6.Fastsættelse af honorar til bestyrelsen.
7.Fastsættelse af kontingent for år 2014 (uændret 1.500.00 kr.)
8.Valg af kasserer.
På valg: Per Sunke (modtager ikke genvalg.)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg:
a)Eva Mason (villig til genvalg)
b)Karl Henrik Rosendahl-Kaa, suppleant (villig til genvalg)
c)Poul Fogh, suppleant(villig til genvalg)
10.Valg af bilagskontrolører.
a)Erik Johansen (villig til genvalg)
b)Jytte Hulvej (modtager ikke genvalg)
c)Svend Perschke, suppleant (modtager ikke genvalg)
11.Evt.

Med venlig hilsen
p.b.v.

Niels Bülow
formand

Bemærk:

Adgang og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at kontingent for 2013 er betalt før generalforsamlingen.

Foreningens bank nr.1551-0002027607

Kontingent for året 2013, er kr. 1.500.00. pr. parcel.

Beløbet skal være indbetalt senest d. 1. april 2013.

PS: Efter den ordinære generalforsamling bliver der holdt en pause på 15 min.

Herefter afholdes den hermed indkaldte ekstraordinære generalforsamling med ændring af foreningens lov som eneste punkt på dagsorden.

Obs: Du bedes tilmelde dig generalforsamlingen med antal personer, der deltager på mail: persunke@lic-mail.dksenest d. 15 4 2012.

top
top
Menu

Login