Hyldebo

Du er her: Hjem > Generalforsamlinger > Indkaldelser 2016
top
Page

Indkaldelser 2016

 

 

Hermed indkaldes til
ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Lørdag den 2. april 2016 kl. 10.00 i Odden forsamlingshus.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag:
     1. Bestyrelsens forslag om ændring af lovene
5. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen.
6. Fastsættelse af kontingent for år 2016 (uændret kr.1.500.00)
7. Valg af formand.
     • På valg: Niels Bülow (modtager ikke genvalg)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
     • Erik Johansen (villig til genvalg)
     • Jens Blemmer (villig til genvalg)
     • Karl Henrik Rosendahl-Kaa, suppleant, (ønsker ikke genvalg)
     • Sanne Wittenburg, suppleant, (villig til genvalg)
9. Valg af bilagskontrollanter.
     • Peter Bahnson (villig til genvalg)
     • Freddy Jensen (villig til genvalg)
     • Henrik Basse, suppleant (villig til genvalg)
10. Evt.

Med venlig hilsen
p.b.v.

Niels Bülow
formand

Bemærk: Adgang og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at kontingent for 2015 er betalt før generalforsamlingen.
Foreningens Bank er Handelsbanken. Konto nr. 6485 0002 004 122.
Kontingentet for 2015, er kr. 1.500.00. pr. parcel.
Beløbet skal være indbetalt senest 31. maj 2015.


PS: Efter den ordinære generalforsamling bliver der en pause på 15 min.

Herefter afholdes den hermed indkaldte ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling
   • Valg af dirigent
   • Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens love


OBS: Du bedes tilmelde dig generalforsamlingen, med antal personer, der deltager senest den 26. marts 2016 på mail: niels.bulow.mail@gmail.com, Tlf.: 30 48 21 42

 
top
top
Menu

Login