Hyldebo

Du er her: Hjem > Generalforsamlinger > Bestyrelsens forslag
top
Page

Bestyrelsens forslag

 


Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring 2016

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes §2 ændres, så "Vedligeholdelse af foreningens kystsikring" fjernes:
Foreningens formål er at repræsentere og varetage medlemmernes lovlige interesser i fælles anliggender. Foreningen varetager herunder:

  • Vedligeholdelse af vejene inden for foreningens område
  • Drift og vedligeholdelse af foreningens drænanlæg, jf. § 13
  • Vedligeholdelse af foreningens grøfter
  • Vedligeholdelse af foreningens kystsikring

Bestyrelsen foreslår at det sidste punkt i §2 " Vedligeholdelse af foreningens kystsikring" udgår.


Begrundelse for forslaget:
Dette punkt blev vedtaget på generalforsamlingen den 13.april 2013.
I de forløbne 3 år har det vist sig, at dette punkt kan fortolkes på en sådan måde, at det bringer foreningens økonomi i fare, idet punktet er blevet opfattet som en garanti for, at foreningen betaler omkostninger til kystsikring, der langt overstiger foreningens økonomiske formåen.
I stedet ønsker vi at gå tilbage til den gamle aftale fra 21. maj 1982, hvorved der blev indgået en aftale med strandgrundejerne, hvor disse afgav jord til en ny vej og:
"Foreningen anlægger den og kystsikrer den ”i det omfang foreningens økonomi tillader”"

 

Søren Rosings ændringsforslag:

Det vedtages at generalforsamlingen overlader det til  kommunen at stifte et kystbeskyttelseslag for at varetage medlemmernes rettigheder og pligter,som beskrevet i Bekendtgørelse om kyst­ beskyttelse kap. 1A §7,§9,og§11.Forslaget indebærer at vedligeholdelse fastsættes med hen­ synstagen til til tilgængelighed,færdselsret og tidligere lyste deklarationer ,herunder byrdefordeling.

 

 
top
top
Menu

Login