Hyldebo

Du er her: Hjem > Forenings-Info > Stormen Bodil dec. 2013 > Kystvejen er væk
top
Page

Kystvejen er væk

Som tidligere beskrevet her på hjemmesiden tog stormen Bodil en god del af vores kyst, hvilket bevirkede at flere kystgrundejere mistede deres indkørsel.

 

 

 

 

Bestyrelsen fremlagde forskellige løsningsmuligheder med alternative vejføringer for kystgrundejerne, hvilket blev diskuteret på et møde indkaldt af kystgrundejerne. På mødet deltog både Niels Bülow og Knud Rasmussen fra bestyrelsen.
Da der ikke kunne findes enighed for den nye vejføring som bestyrelsen var blevet enige om, opfordrede vi fra bestyrelsens side til, at der blev nedsat en arbejdsgruppe mellem kystgrundejerne, da det er dem, der har det største problem.
Arbejdsgruppens opgave er, at blive enige om en løsningsmodel samt en finansiering af løsningen. Man kunne heller ikke på mødet finde til enighed om en midlertidig vejføring på trods af, at en tilgang til grundene er presserende for flere.

 

Grunden til at bestyrelsen ikke deltager i gruppen, er hverken manglende interesse eller engagement, men at grundejerforeningen rent finansielt ikke kan løfte opgaven og ikke ifølge vedtægterne må optage gæld. Men selv om vedtægterne blev ændret, vil det være svært for foreningen at opnå et lån uden kaution fra alle medlemmer eller en tinglyst gæld på samtlige grunde.

Bestyrelsen har mailet til kommunen for at få hjælp og støtte, dog uden at have fået svar, men vi vil selvfølgelig rykke dem.

 

 

 

top
top
Menu

Login