Kontingent

 
Kontingent 2022.
1.000 kr.

Foreningen har været nødt til at skifte bank, så den bank, hvor kontingentet skal indbetales  er Danske Bank, kontonummer vil blive udsendt snarest muligt.

Bemærk: Kontingentet skal først indbetales efter generalforsamlingen, når årets kontingent er vedtaget. 

 

Indbetaling:

§ 4. stk. 2.
Kontingent, der ikke beregnes for mindre dele end et år, skal indbetales til kassereren én gang årligt inden udgangen af maj måned.
I tilfælde af for sen indbetaling udsendes en rykkerskrivelse med et rykkergebyr på 100 kr., inden sagen efter omstændighederne overgives til retslig inkasso.

 

Foreningens konto:

Danske Bank:

Reg.nr.:            9570

Konto nr.:         12798067